[shogi]Report of Shogi society on February 2007

March 9, 2007

I will report the trend of Shogi society on February 2007.

1. Professional shogi society

1-1. Major 7 title matches

Title matches

title status match condition
56th Osho-sen HABU yoshiharu Osho 3-3 SATO yasumitsu 4wins-match
32nd Kio-sen MORIUCHI toshiyuki Kio 1-1 SATO yasumitsu 3wins-match
65th Meijin-sen MORIUCHI toshiyuki Meijin 0-0 GODA masataka 4wins-match

1-2. other title matches

title status match condition
25th Asahi Open Tournament AKUTU chikara becomes the challenger to HABU yoshiharu Asahi. 3wins-match

2. Female professional shogi society

2-1. Major 4 female title matches

title status match condition
33rd Female meijini-sen YAUCHI rieko female meijin 1-2 NAKAI hiroe 3wins-match

2-2. other title matches

title status match condition
20th ladies open tournament YAUCHI rieko female meijin won over SATOMI kana by 2-1 and she got the championship. 2wins-match

That,s all.
See you next report!